ทนายความจังหวัดสงขลา

ทนายความจังหวัดสงขลา

เปิดหน้าต่อไป

ลักษณะของการทำความผิดทางอาญา

ลักษณะของการทำความผิดทางอาญา

กฎหมายอาญากระทำความผิดไว้ 3 ประเภทคือ

-         ความผิดโดยการกระทำ

-         ความผิดโดยการงดเว้นการกระทำ

-         ความผิดโดยการละเว้นการกระทำ